28.07.2018 – 07.08.2018 Japan – Kansai

28.07.2018 to Uji, Japan

29.07.2018 Arashiyama

30.07.2018 Kibune – Kurama / Kurama – Kibune

31.07.2018 Byōdōin Uji to Kyoto Gion

01.08.2018 Kyomizudera to Dottonbori Osaka

02.08.2018 NMoMAO, Nakazakicho & Namba eats

03.08.2018 Universal City, Studio & so on, to infinity and beyond

05.08.2018 Honmura Naoshima – Nishishinjuku Tokyo

06.08.2018 Shinjuku, Roppongi

07.08.2018 Tokyo – Yanaka, Auckland – Waiheke